Belastingdienst mag leaserijder niet controleren met camerabeelden

De Belastingdienst mag de camerabeelden van het verkeer op de snelwegen niet gebruiken om leaserijders te controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. De fiscus mag op basis van deze beelden geen naheffingen en boetes opleggen aan automobilisten die ten onrechte opgeven niet meer dan 500 kilometer per jaar privé met hun leaseauto te rijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dit arrest heeft de Hoge Raad vrijdag een streep gezet door de omstreden opsporingsmethode van de Belastingdienst. Volgens de hoogste rechterlijke instantie is het gebruik van foto’s gemaakt door verkeerscamera’s in strijd met het recht op privacy zonder dat daarvoor een wettelijke basis is.

Geen bijtelling

De Hoge Raad volgt met zijn arrest de conclusie van de Advocaat-generaal. Die adviseerde in augustus om de fiscus terug te fluiten bij het gebruik van de camerabeelden om de belastingopgave van leaserijders te controleren. Als die minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden met de auto van de zaak hoeft er geen bijtelling plaats te vinden voor de inkomstenbelasting.

De Raad heeft zijn arrest gewezen in een rechtszaak die is aangespannen door een leaserijder die een naheffing en een boete kreeg opgelegd, nadat de fiscus aan de hand van foto’s gemaakt door camera’s boven de snelwegen had geconstateerd dat diens rittenadministratie niet klopte. Een rittenadministratie is verplicht voor wie zegt minder dan 500 kilometer privé te rijden in een leaseauto.

Bezwaar gemaakt

Het arrest betekent dat de fiscus de bewuste camerabeelden niet langer kan gebruiken voor controle van de rittenadministratie. Leaserijders die op grond van dit gebruik bezwaar hebben gemaakt tegen naheffingen en boetes, komen daar nu onderuit. Dat geldt niet voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt.

De Belastingdienst maakt sinds 2011 systematisch gebruik van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) langs en boven de Nederlandse snelwegen. Met camera’s worden automatisch de kentekens van passerende voertuigen geregistreerd. De fiscus heeft voor het gebruik van deze gegevens een overeenkomst gesloten met de Landelijke Eenheid van de politie, die eigenaar is van het systeem.

Persoonlijke levenssfeer

Lagere rechters oordeelden in de zaak die is gevoerd door De Bont Advocaten dat de controle met behulp van het camerasysteem juridisch in de haak was. Volgens het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch was er weliswaar sprake van inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de leaserijder, maar was daarvoor voldoende wettelijke grondslag aanwezig.

De Hoge Raad oordeelt daarentegen dat de Belastingdienst zijn boekje te buiten is gegaan. Omdat het privéleven van betrokkenen wordt geraakt ‘behoeft het verzamelen, vastleggen, bewerken, bewaren en gebruiken van de ANPR-gegevens […] een voldoende wettelijke grondslag’, aldus het arrest.

Bron: FD | 24-02-2017

Leave a Comment