Fantasie marketing rondom Private lease

Het mobiliteitsbudget is in, autolease is uit. Het zou zomaar een wat prikkelende quote kunnen zijn, ware het niet dat weinig mensen zo dom zijn om een dergelijke stelling in het nieuws te brengen. Toch wordt er over gesproken: Werknemers die arbeidsvoorwaardelijk recht hebben op een leaseauto, denken steeds vaker in termen van een mobiliteitsbudget en eenmaal op dat spoor vindt men makkelijk de weg naar private leaseaanbiedingen.prive-leaseUiteraard blijven werkgevers dan niet werkeloos aan de zijlijn staan. Want je weet het maar nooit: het kan een instrument zijn om de autokosten en de almaar stijgende privékilometers van leaserijders te beteugelen. En natuurlijk zien ook leasemaatschappijen deze trend aan zich voorbij trekken. De golfbeweging van de markt richt zich nu op de berijder en dan is het niet verwonderlijk dat zij hierop graag inhaken. Nieuwe trends kan je niet vroeg genoeg bij zijn.

Onlangs was er een heus congres over dit onderwerp. “Private lease: hype, kans of valkuil”, luidde de titel van deze bijeenkomst. Er stond geen vraagteken achter de titel, wat bij mij de gedachte opriep dat het misschien geen vraag was, maar een mistige richtingaanwijzer naar hype, kans èn valkuil. In mijn optiek kan de markt voor private lease op dit moment zo gezien worden: als een nieuwe weg eindigende op een kruispunt met drie richtingen.

Een van de sprekers op het congres legde zijn vinger op de constatering dat private lease door veel partijen op de ‘gebruikelijke manier’ wordt aangeboden, daarmee doelend op vanaf prijzen die doorgaans (te) veel afwijken van de veel duurdere werkelijkheid. Ook de AFM, de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten, doet op het congres een duit in het zakje. En terecht. Mijn wijst bijvoorbeeld op de vraag hoe om te gaan met leaserijders met een negatief BKR-advies. Dat kan inderdaad voor vervelende toestanden zorgen als de werkgever gelijkheid van behandeling voorstaat. Ook signaleert men in de markt een praktijk waarin het klantbelang niet altijd voorop staat. Leaserijders zouden daarom beschermd moeten worden tegen overkreditering. Een andere spreker hekelt de spectaculaire aanbiedingen die uitblinken door een gebrek aan helderheid. Ik begrijp dat omdat in veel vanaf prijzen een fantasiemarketing schuilt die de realiteit geweld aandoet.

Ondanks deze wat zorgelijke belichting op de markt voor private lease geloof ik oprecht in het aanbieden van private lease-arrangementen via de werkgever. Het is een optie die aantrekkelijk werkgeverschap bevordert en al in tal van branches wordt toegepast. Zoals eerder gesteld zie ik het als een nieuwe weg die eindigt op een kruispunt met drie richtingen. Aan mij de schone taak om mijn relaties de weg te wijzen naar aantrekkelijke en transparante transacties.

Marcel Meijer, de enige echte MobiliteitsArchitect!

Leave a Comment