Intermediair wordt volwaardig MKB mobiliteitsloket

De aloude lease-intermediair is verworden tot een volwaardig (regionaal) MKB-mobiliteitsloket voor het collectief inkopen van leaseauto’s en andere zakelijke mobiliteitsoplossing. Waarbij de leasemaatschappij anno 2017 dankbaar gebruik maakt van deze brokers nieuwe stijl. Dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden. “Leasemaatschappijen wilden tot voor kort weinig met intermediairs te maken hebben.”

Marcel Meijer

Marcel Meijer, directeur van LeaseCollect, kan het weten. Al in 2003 gestart als intermediair, met de nodige interim klussen tussendoor, en sinds 2014 met een vernieuwd ‘collectief-concept’ de markt aan het bestormen. Ervaarde menig leasemaatschappij hem in den beginne maar als ‘lastig’, nu werkt hij nauw samen met een zestal grote leasemaatschappijen. Waarbij de ene leasemaatschappij pas heel recentelijk een dergelijk partnerprogramma heeft opgetuigd, de ander al wat langer. “Enkele leasemaatschappijen investeren er ook volop in, compleet met ondersteunende tools, webapplicaties en pr-materiaal die je kan inzetten in je eigen regio. De top van de leasebedrijven in Nederland stuurt op die manier actief op meer regionale business.”

Ervaren leaseklanten

Toch gaat het meer dan alleen om dit inkoopvoordeel, benadrukt Meijer. Het gaat de MKB-relaties van LeaseCollect vooral om goede voorwaarden en condities om zakelijke mobiliteit in te kopen. De meeste bedrijven zijn ervaren leaseklanten, weten dat de leaseprijs aan de voorkant weinig zegt over de uiteindelijke tco na afloop van een contract.

Bovendien zijn de wat grotere MKB-bedrijven ontvankelijk voor goed mobiliteitsadvies, weet Meijer. “Het servicepakket rondom de leaseauto is minstens zo belangrijk, veel bedrijven zijn wat dat betreft wantrouwend richting leasemaatschappij. Maar daarnaast: ook MKB-bedrijven staan open voor alternatieve vormen van mobiliteit. Deelauto’s, mobiliteitskaarten, private lease en mobiliteitsbudgetten. Zolang je maar de dialoog aangaat met deze bedrijven, kan men komen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid.”

Die dialoog ontbreekt doorgaans volkomen als er simpelweg een offerte wordt uitgezet bij een of meerdere leasemaatschappijen. Daarom gaat Meijer ook altijd in gesprek met zijn klanten; er wordt nooit alleen geoffreerd. LeaseCollect ziet zich wat dat betreft als de Haarlemmerolie tussen klant en leasemaatschappij. Waarbij hij dus het adviestraject voor zijn rekening neemt. “Daarbij zijn de accountmanagers van de leasemaatschappij doorgaans niet bijgespijkerd omtrent de nieuwste mobiliteitsinzichten. Hun focus is ook heel anders, gericht op het afsluiten van zoveel mogelijk leasecontracten.”

Contractenjagers

Ook zaken als elektrisch rijden en het gebruik van een blackbox (om maar een taboe te noemen) komen aan de orde. Met dat laatste is Meijer bij een klant onlangs een pilot begonnen. De opbrengsten door minder brandstofverbruik en schade komen het eerste jaar volledig ten goede aan het personeelsfeest. In het tweede jaar profiteert het bedrijf mee, het derde jaar is het een ingesleten gewoonte waar uiteindelijk alle berijders aan mee doen. En waar de opbrengsten aan iedereen binnen het bedrijf ten goede komen, dus ook aan mensen zonder leaseauto.

Meijer: “Dit soort gesprekken over bijvoorbeeld de inzet van een registratiesysteem, die aantoonbaar voordeel opleveren, die zijn het leukst. Dan kom je echt tot gesprekken over het vormgeven van duurzame mobiliteit voor de komende jaren. Wat dat betreft heeft de leasemarkt geen contractenjagers meer nodig maar goede mobiliteitsadviseurs. Niet de leaseauto’s staan centraal, maar de behoeftes van fleetowners.”

Artikel is overgenomen van de website van Trends in Autoleasing d.d. 9 maart 2017