De kosten van een functie met auto

We kunnen de vraag ook anders stellen: hoe functioneel zijn je zorgen over de almaar stijgende leasekosten? Helemaal niet, zou het antwoord kunnen luiden. Of misschien maar voor een deel. Want hoe functioneel is de arbeidsvoorwaardelijk ter beschikking gestelde leaseauto nu eigenlijk?

We horen er regelmatig over spreken en zien het zelf ook in de praktijk: het merendeel van arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s wordt in de praktijk behoorlijk inefficiënt gebruikt. Niet alleen door productiviteitsverlies (files), maar ook door een onevenredige verhouding tussen privégebruik en de zakelijke noodzaak van het gebruik. Tel daarbij op de bijkomende kosten van het autogebruik zoals de parkeerkosten en de overhead voor wagenparkbeheer en administratie, en het is opeens overduidelijk dat de combinatie van functie + auto een zware wissel trekt op je zakelijke lasten.

Het wordt tijd het autobeleid eens onder de loep te nemen en jezelf de vraag te stellen of de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s wel echt nodig zijn. En kijk dan gelijk eens over de schutting bij andere bedrijven of gelijksoortige functies daar nog extra met een leaseauto worden beloond. Want de tendens is kerende! Er wordt over het algemeen minder kwistig gestrooid met arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s en steeds vaker kiest de bedrijfsleiding ervoor om leaseregelingen met een stofkam te kuizen op overbodige toewijzingen. Gaat dat dan zomaar?

Zakenman in auto

Veranderen arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Nee, het veranderen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen gaat niet zomaar. Het is een lastig punt, vooral omdat er tegenwind te verwachten valt van inspraakorganen. Ons advies is dan meestal om niet de regeling zelf, maar het gebruik van de auto’s aan een kritische toets te onderwerpen. Vaak is de toebedeling wel min of meer rechtvaardig, maar hoe zit het dan met het gebruik van de auto? Iemand die op grond van zijn functie met een leaseauto 500 kilometer per jaar privé rijdt heeft een aanmerkelijk kleiner voordeel dan zijn/haar collega die meer dan 25.000 privé kilometers op de klok zet. Als je dat beseft is het begin van de oplossing al in zicht. En mocht het nodig zijn, dan sparren we graag een rondje om de zaak helemaal helder te krijgen.