Missers in autoregelingen

Autoregelingen verouderen en zouden eigenlijk om de zoveel tijd in de revisie moeten. Zo komen we nog steeds bepalingen tegen waarbij de werknemer verantwoordelijk wordt gehouden voor het eigen risico bij schade, ook als de schade onder werktijd is ontstaan. Dat mag dus niet. Maar wat te denken van de discussie over de toewijzing van zaakauto’s? Ook daarin kan oneindig veel mis gaan.

 

Gaat er echt zoveel mis bij de uitvoering van autoregelingen? Ja, wel degelijk. We komen het dagelijks in de praktijk tegen en zo niet dan lezen we er wel over in de nieuwsrubrieken van branchegenoten. Onlangs was het eigen risico bij schade onder werktijd weer een hot item. Om duidelijk te zijn: werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade die onder werktijd wordt toegebracht aan zaken van de werkgever. Dat geldt dus ook voor schade aan de (lease)auto. Het Burgerlijk Wetboek is daar helder in, maar autoregelingen nog steeds niet.

Een ander punt is de categorie-indeling van zaakauto’s. Werknemers zijn begrijpelijkerwijs geneigd creatief om te gaan met gepermitteerde zaakauto’s en daarmee dient een goede autoregeling rekening te houden. Toch ontstaan rond dit onderwerp regelmatig discussies om de simpele reden dat veel autoregelingen te vaag zijn ten aanzien van toegestane zaakauto’s. Het wordt helemaal tricky als de werkgever in het geheel geen autoregeling hanteert en van geval tot geval beoordeelt of een bepaalde zaakauto mag worden aangeschaft.

Onlangs deed de rechter uitspraak in een arbeidsrechtelijk geschil waarbij de werkgever een bedrag van € 10.000 terugvorderde omdat de werknemer dat bedrag had besteed aan accessoires in zijn nieuwe leaseauto. De werkgever ontdekte het pas na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en eiste het volle bedrag terug.  De werknemer voerde als verweer aan dat hij inclusief accessoires onder het normbedrag voor de nieuwe leaseauto was gebleven en met dat argument werd hij ook in hoger beroep in het gelijk gesteld.

Motto van dit artikel: laat autoregelingen niet in de onderste la verstoffen. Mail ons maar even, dan is het in één keer geregeld.