Matrix lease

Vaak is het moeilijk in te schatten hoeveel kilometer u voor uw leaseauto’s moet contracteren. Door wisselende omstandigheden, nieuwe markten en variërende werklocaties wordt er wisselend gebruik gemaakt van de leaseauto’s. Soms loopt het erg uit de hand en moet een leasecontract voortijdig worden beëindigd, met alle kosten vandien.

LeaseCollect is thuis op de leasemarkt en weet voor de meeste knelpunten wel een passende oplossing. Als het structureel lastig is om het werkelijke gebruik van een leaseauto in te schatten, adviseren wij een leaseovereenkomst af te sluiten op basis van matrixtarieven. Bij een dergelijke afspraak worden de contacttarieven op basis van de werkelijke kilometers periodiek aangepast conform vooraf bekende matrixtarieven. Zo betaalt u nooit te veel en bent u gevrijwaard van onvoorziene kosten als een contract onverhoopt voortijdig moet worden beëindigd. Misschien is zo’n matrixafspraak ook iets voor uw bedrijf. Op deze manier houdt u meer grip op uw autokosten, ook als het autogebruik zich lastig laat inschatten.

Het aanvragen van een matrixlease offerte werkt in de praktijk niet veel anders dan het aanvragen van een reguliere operationele lease offerte. Het enige verschil is dat u bij het veld opmerkingen dient toe te voegen dat u een offerte wenst te ontvangen op basis van een matrix. Wij doen de rest voor u.