Het Mobiliteitsbeleid nader bekeken

Nadenken over het mobiliteitsbeleid is niet alleen goed voor het milieu en de tevredenheid van uw medewerkers. Het heeft ook effect op de portemonnee. Mobiliteit is namelijk vaak de derde kostenpost van bedrijven. Vaak hebben ze niet eens in de gaten dat het zoveel geld kost, doordat een medewerker het mobiliteitsmanagement erbij doet. En vaak zijn de toe te rekenen kosten onduidelijk omdat de diverse regelingen op verschillende manieren verrekend worden. En bedrijven die het wel in de gaten hebben, weten niet hoe ze die kosten omlaag kunnen krijgen zonder hun medewerkers tegen zich in het harnas te jagen. De medewerker van nu heeft andere wensen of behoeften als het gaat om de invulling van zijn of haar persoonlijke mobiliteit. Het kan dus zomaar zijn dat uw huidige mobiliteitsbeleid, waarvan u al die tijd overtuigd was dat dit nog best actueel was, toch niet meer aansluit bij de wensen van uw medewerkers. En laat medewerkers tevredenheid nu net één van de belangrijkste pijlers zijn waarom uw organisatie zo succesvol is. Maar wat dan?

Mobiliteitbeleid

Maakt het je niet uit hoe je medewerkers reizen of wil je ze toch sturen? Misschien dit laatste alleen al vanuit kostenperspectief. Een Scan van het actuele beleid maakt duidelijk of er reden is voor een andere aanpak.

De eerste stap en dus ook meteen de basis van de scan wordt gevormd door de analyse van de verzamelde informatie. Vervolgens verdiepen wij ons in de actuele regelingen en het mobiliteitsbeleid en laten we ons ook graag met behulp van een enquete informeren over de beleving en de wensen van de medewerker.

In de tweede stap zetten we de vertaling van onze analyses en bevindingen af tegen de werkelijkheid. Met andere woorden is hetgeen wat u in uw beleid nastreeft en overeenkomt ook gelijk aan de werkelijk. Is dat niet het geval dan vragen wij ons natuurlijk af: hoe dat komt? De conclusie na beantwoording van deze vraag nemen wij mee naar een volgende stap in de scan.

Heeft u alleen voor de “scan Mobiliteitsbeleid” gekozen dan wordt na de voorgaande stap een korte evaluatie opgesteld en, indien van toepassing, aangevuld met één of meerdere actiepunten. Met deze evaluatie en actiepunten kunt u vervolgens zelf aan de slag om het mobiliteitsbeleid van uw organisatie te verbeteren. Heeft u bij aanvang al besloten dat wij ook het (nieuwe en) toekomstbestendige mobiliteitsbeleid gaan opstellen dan nemen we de bevindingen mee in het evaluatiegesprek.

Vervolgens bekijken we de mobiliteit integraal. Hiermee bedoelen we dat we alle aspecten van mobiliteit meenemen die voor jouw bedrijf relevant en passend zijn. Of het nu om de fietsenstalling gaat of de laadfaciliteiten, de leaseauto, de fiets van de zaak of de tankpas. Niets wordt overgeslagen.

Het resultaat moet een door de organisatie gedragen mobiliteitsbeleid zijn. Om dit te realiseren worden in een vroeg stadium al medewerkers, stakeholders maar ook de OR betrokken en waar nodig om input of goedkeuring gevraagd.