“Het managen van mobiliteit en middelen”

In de huidige tijd is het managen van mobiliteit en middelen beter gedekt met de term “Fleetsourcing”. Een mooie gelegenheid om ook maar direct het besluit te nemen om de traditionele vorm en term van “wagenparkbeheer” te verlaten.  Wordt deze traditionele vorm door uw organisatie nog steeds gevoerd? Dan schuiven we graag aan tafel om u te informeren over de huidige norm in kostenoptimalisatie mobiliteit: Fleetsourcing.

Fleetsourcing is een multifunctioneel begrip dat staat voor het managen van mobiliteit en vervoersmiddelen. Fleetsourcing geeft een invulling aan alle facetten van uw zakelijke mobiliteit, waaronder het in samenspraak met u vorm geven van (toekomstig) mobiliteitsbeleid, de aanschaf van auto’s en andere vervoersmiddelen, het beheer daarvan, het managen van de individuele mobiliteitsbehoefte van uw medewerkers en het verantwoorden van de exploitatie.

Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 – 130 2490

mail naar info@leasecollect.nl of
gebruik ons contactformulier.

MODERN BELEID

INKOOP

BEHEER

VERANTWOORDING

Kostenoptimalisatie

U bent niet uniek in de constatering dat uw totale mobiliteitskosten een top 3 post zijn op uw Winst & Verliesrekening. Dit zal in de ranking waarschijnlijk niet zo heel snel veranderen. Wat wel positief kan veranderen is de uitkomst van de som:

modern beleid + scherper inkopen + efficiënt beheer = ….

Wat biedt LeaseCollect u als uw externe fleetmanager

De samenwerking met LeaseCollect biedt u één vast aanspreekpunt voor alle mobiliteit gerelateerde disciplines. Wij verzorgen samen met u een toekomstbestendig en dynamisch mobiliteitsbeleid waarbij nieuwe ontwikkelingen eenvoudig kunnen worden opgenomen. We gaan het gesprek aan met leveranciers en toetsen deze partijen op de dienstverlening en pricing middels een bredere benchmark. Waar mogelijk en reëel verbeteren we gemaakte afspraken met kostenoptimalisatie als doel. Samen met de leveranciers en met de betrokken medewerkers uit uw organisatie toetsen we de kwaliteit en efficiency van het operationele en financiële beheer, doen voorstellen ter verbetering, motiveren deze aan u en zorgen na akkoord voor een kwalitatieve implementatie. Uiteraard worden alle gemaakte afspraken vastgelegd en geborgd. Periodiek doen wij verslag van onze werkzaamheden en resultaten. Parallel aan deze in eerste instantie vooral beleidsmatige en organisatorische  werkzaamheden verzorgen wij het dagelijkse beheer en zijn wij het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en externe betrokken partijen.

Wat betekent Fleetsourcing voor uw organisatie?

Neemt u het initiatief? Wij informeren u graag.

U kunt er voor kiezen om het totale pakket af te nemen maar wij staan zeker ook open om u in verlengde van de inventarisatie op onderdelen te overtuigen. We bespreken de mogelijkheden graag met u zodat bij de samenwerking uw verwachtingen ook concreet waargemaakt kunnen worden door ons.