Stekker uit subsidie op groene auto

Het kabinet overweegt (stekker)hybrides zwaarder te belasten. Dit type auto zou nu worden overgestimuleerd met fiscale subsidies.

In theorie zijn dit soort auto’s misschien groen, maar in de praktijk worden veel stekkerhybrides amper aan het stopcontact gehangen. Door voor deze auto’s de belastingtarieven te verhogen kan een gefaseerde verlaging of afschaffing van de bpm worden gefinancierd.

Elektrisch ladenWant de aanschafbelasting voor auto’s (bpm) is staatssecretaris Wiebes (Financiën) al langer een doorn in het oog. Voor de zomer wil Wiebes een nieuwe Autobrief naar de Tweede Kamer sturen met daarin de plannen voor de auto vanaf 2017.

De inkomsten uit de bpm zijn de afgelopen jaren fors teruggelopen, al levert de belasting de schatkist nog altijd een miljard euro op. Maar de maatregel werkt marktverstorend en is fraudegevoelig.

Leave a Comment