Wegwijs in mobiliteitskosten

Bedrijven kunnen in de toekomst alleen succesvol ondernemen als zij hun kosten en met name hun personeelsbestand flexibeler maken. In het verlengde daarvan worden er vele varianten van flexibel vervoer aangeboden, maar het aanbod is zo divers dat veel bedrijven door de bomen het bos niet meer zien.

Vraag creëert aanbod. Die oude wijsheid vinden we terug in de leasemarkt waar een scala van flexibele diensten wordt aangeboden. De op autolease gebaseerde producten zijn in vele varianten beschikbaar zoals Flex Lease, Privé Lease, Short Lease en daarnaast nog de vaste contractvormen met variabele aanpassingsclausules. Richten we onze blik op (kaart)leveranciers van flexibele vervoersdiensten, dan belanden we al snel in een woud van semi-slimme producten, variërend van simpele betaalmodules, tot en met kaarten met panklare administratieve services.

Wegwijs in kosten

De organisatie van zakelijke mobiliteit in bedrijven is doorgaans niet optimaal. Logisch, want de elementen daarvan zijn versnipperd over de hele bedrijfsorganisatie. De kosten ontstaan vaak ad hoc op de werkvloer omdat de mobiliteit van medewerkers essentieel is voor het praktisch functioneren van het bedrijf; business must go on. Andere, meer structurele kosten belanden op het bureau van inkoop, wagenparkbeheer of zelfs Human Resources. Om maar te zwijgen van ondernemingen waar dergelijke activiteiten via de secretaresse in handen komen van de directie. Voegen we daarbij de enorme verschillen in het aanbod van kaartleveranciers, van fysiek reizen tot en met alleen het afrekenen van brandstof, dan mag duidelijk zijn dat over het algemeen onvoldoende expertise aanwezig is om alle aspecten van zakelijke mobiliteit overzichtelijk te organiseren.

Wegwijs in mobiliteit

Het organiseren van de mobiliteitsbehoefte wordt veelal binnen het bedrijf zelf ter hand genomen. Dat is raar, want wie in het bedrijf heeft voldoende ervaring om deze complexe materie volledig in beeld te brengen? Waarom wordt hiervoor geen expert ingeschakeld? Dat is toch ook gebruikelijk als het gaat om fiscale advisering, het controleren van de boeken, de verkoop van onroerend goed en het aantrekken van (tijdelijk) personeel?

Kennis bespaart kosten

Het zusje van LeaseCollect en tevens het ervaren adviesbureau van Marcel Meijer werkt onder de naam ‘de Mobiliteits Architect’. Die naam zegt alles; hij is de architect die de omvangrijke dienstverlening rond flexibele (auto)mobiliteit structuur kan geven. Hij brengt mobiliteitsstromen in kaart en ontwerpt vanuit die kennis een vervoersplan waarin alle reispatronen overzichtelijk worden aangeduid. Dat vormt weer de basis voor het selecteren van mobiliteits- en ov-leveranciers, met wie heldere afspraken over een uniforme administratieve afwikkeling worden gemaakt. Kortom, zijn inbreng zorgt voor efficiënt vervoer en leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen!