Kabinet wil meer mensen op de fiets

OP DE STALEN ROS NAAR WERK: KABINET WIL MET NIEUW PLAN MEER MENSEN OP DE FIETS KRIJGEN

Meer mensen op de fiets naar het werk, een fietsenplan voor kinderen in arme gezinnen en investeringen in goede stallingen bij stations en nieuwe woonwijken.

Dat zijn de speerpunten van het nieuwe fietsbeleid.

Op de fiets

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt dit plan dinsdag naar de Tweede Kamer. Uit nieuw onderzoek blijkt volgens de bewindsvrouw ook nog eens dat onze stalen ros goed is voor de economie én de werkgelegenheid.

Heijnen wil dat de komende 2,5 jaar 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. Dat scheelt drukte op de weg en drukte in het openbaar vervoer. Bovendien melden fietsers zich gemiddeld genomen minder vaak ziek, stelt ze.

Vanuit het coalitieakkoord heeft Heijnen 50 miljoen euro beschikbaar voor verdere verbetering van fietsenstallingen bij de stations, zodat het aantrekkelijker is een deel van de reis van en naar het werk met de fiets te doen. Verder wil ze bijdragen aan een landelijk dekkend netwerk van doorfietsroutes, om snel en veilig te kunnen doorfietsen. Daar zijn provincies en gemeenten nu al mee bezig.

Kansen en doelen

Ook wil het kabinet bij de bouw van nieuwe woonwijken steeds kijken welke kansen de fiets biedt om huizen bereikbaar te houden, naast openbaar vervoer en auto. Verder komt er een actieplan om ook kinderen uit gezinnen die van een bijstandsuitkering leven te kunnen laten fietsen.

De tweewieler levert veel maatschappelijk voordeel op, en betekent ook wind mee voor onze economie, schrijft de staatssecretaris. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het maken, verkopen en verhuren van fietsen ons land 13.000 voltijdsbanen oplevert. Dat is verdeeld over 3.350 bedrijven. In 2020 verkochten Nederlandse bedrijven 1,2 miljoen fietsen. Daarvan waren er meer dan een miljoen in het buitenland. De totale exportwaarde van de sector lag net onder de 2 miljard.

Bron: ANP | LINDA.nl | 19-07-2022